Претрага сајта

„НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“

Из менаџмента људских ресурса и менаџмент талентом

1. Може се конкурисати за више категорија, али за сваку категорију мора се попунити посебан образац за пријаву са образложењем.

2. За пријаве пристигле до 1 априла, подносиоци су ослобођени плаћања надокнаде за пријаву. Накнада за пријаву наплаћује се за пријаве пристигле од 1. априла.

3. Плаћање накнаде за пријаву неподразумева и учешће на церемонији доделе награда и свечаној вечери.

4. Накнада за учеснике церемоније доделе награда са свечаном вечером се одвојено плаћа.

5. Организатор задржава право да одвојено организује Годишњи самит Института за менаџмент људских ресурса Србије од церемоније доделе награда и свечане вечере без претходне најаве.

6. Од компанија, фирми, организација које учествују у избору најбољих из менаџмента људских ресурса и менаџмент талентом се очекује да поштују све законе и прописе којима се регулише пословање, рад, радни односи и заштита на раду.

7. Организатор задржава право да без икаквих надокнада према учесницима објављује/приказује део, делове или цео процес избора у било ком медију на локалном, регионалном, републичком или глобалном нивоу.

8. Организатор избора неприхвата никаква ограничења ауторских права или кршења истог у било којем делу или целокупном поднетом материјалу за избор најбољих од стране учесника.

9. Изабрани добитници награда морају именовати вишег члана менаџмента за пријем награде на свечаној вечери и церемонији доделе награда.

10. Одлука комисије је коначна и на њу није дозвољена жалба. О одлуци комисије се неће расправљати нити улазити у преписку.

11. Организатор задржава право да повуче и/или дода, и/или измени било који од услова избора или категорија или награда у било које време без претходне најаве.

12. Организатор задржава право да измени датум и место у било које време без претходне најаве.

13. Неки или сви чланови комисије могу вас контактирати због подробније анализе ваше пријаве.

14. Добитници награда су сагласни и дају свој пристанак Организатору да користи име добитника (и име његове организације) у рекламне и промотивне сврхе у било којим медијима без икаквих додатних надокнада.