Претрага сајта

Стратегија комуникације може бити део текућег процеса или се односи на једнократни догађај или развој у организацији. Комуникацијска стратегија / иницијатива мора трајати довољно дуго да би се могао видети њен успех.

Комисија ће размотрити:

  • Иновативност стратегије која се бави важним пословним проблемом. Комисија ће сагледати различите канале комуникације и њихову релевантност
  • Јасне показатеље која показује обим и утицај стратегије
  • Пријаве са мерљивим доказима да се комуникациони процес показао ефикасним у средњорочном и дугорочном периоду
  • Доказе о успеху: повраћај уложених средстава и начин на који је ојачао организацију

Пошаљите ПРИЈАВУ