Претрага сајта

Ова награда се додељује компанији која има најбољи дизајн радних места и управљању објектима с циљевима, погледима и приступима који су усмерени на људе. Победнички тим мора показати јасну добробит, ангажман, сарадњу и повећање продуктивности.

Комисија ће размотрити:

  • Јасне показатеље која показује зашто је стратегија имплементирана и како је она повезана са широм пословном стратегијом
  • Доказ да је стратегија добра за запослене
  • Улога коју је Менаџмент људских ресурса / ХР одиграо у приступу организације, кад је укључен у процес и његов утицај
  • Доказе о успеху, укључујући повраћај уложених средстава и начин на који је ојачала организацију
  • Како је стратегија имала користи од ангажовања, задржавања, продуктивности и других релевантних мера

Пошаљите ПРИЈАВУ