Pretraga sajta

kategorije pozadina

Izbor najboljih ljudi, tima, sektora, departmenta, odeljenja, agencija i organizacija iz oblasti:

 

 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje talentima

 

Obuhvatiće organizacije iz državnog, društvenog i privatnog sektora, koje u svom organizacionom poslovanju imaju sektor, department, odeljenje ili poziciju iz:

 

 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje talentima

 

Izbor najboljih će se razmotriti u sledećim kategorijama:

 

najbolji tim
 
 
najbolja strategija
 
 
najbolja strategija zaposljavanja
 
 
najbolja strategija razvoja
 
 
najbolja strategija upravljanja talentima
 
 
najbolja interna komunikacija
 
 
najvece zadovoljstvo u radu
 
 
najbolje nagrade i priznanja radnicima
 
 
najbolja strategija za transformaciju preduzeca
 
 
najbolja strategija angazovanja zaposlenih
 
 
najbolja strategija zaposljavanja mladih
 
 
nagrada za priznanje i postovanje jednakosti
 
 
najbolja strategija resavanja viska zaposlenih
 
 
najbolji dizajn radnih mesta u organizaciji
 
 
najbolji direktor organizacije koji je najvise doprineo zaposlenima
 
 
najbolji direktor / menadzer godine za upravljanje HR
 
 
zlatna nagrada za hr menadzment
 
 
buduci hr lider godine
 
 
najbolji menadzer talentom
 
 
najbolji menadzer razvoja
 
 
najbolji hr biznis partner
 
 
najbolji hr konsultant
 
 
najbolji koucer
 
 
najbolji trener
 
 
najbolji mentor
 
 
najbolja hr agencija
 
 
najbolja praksa u hr
 
 
Kriterijumi za izbor, proglašenje i dodelu priznanja i nagrada

 

Proces izbora započinje podnošenjem Prijave i ispunjavanjem uslova navedenih u pozivu za prijavu.

Prijava se podnosi elektronskim putem.

Rok za Prijavu je najmanje 30 dana pre određenog datuma za dodelu priznanja i nagrada to jest godišnjeg samita.

Prijava, je osnovni polazni ili početni dokument sa kojim se započinje proces. Prijava sadrži obrazloženje od minimum 1000 reči i mora da sadrži, bez obzira na kategoriju za koju se prijavljuje, sledeće:

 • Jasno definisanu viziju i ciljeve
 • Kreativan pristup, originalnost, različitost, jedinstvenost
 • Razvijen poslovni projekat / zadatak / slučaj, kojim se dokazuje da je inicijativa ili praksa ljudi / zaposlenih, usklađena sa prioritetima organizacije
 • Posvećenost napredovanju, višim ciljevima rada, višem nivou angažmana
 • Opipljivi dokazi o uticaju projekta / strategije, sa kvalitativno i kvantitativno merljivim rezultatima, efektivni i efikasni uticaj, posebno finansijski uticaj. Davanje prikaza pomoću brojčanih informacija, povratnih informacija, rezultatima i zaključcima studija slučaja itd.
 • Za sve kategorije je neophodno uključiti i dokaze o uspehu, koji se može prikazati putem: troškova (tačan, približan, okviran), opseg (na koliki broj ljudi je imao uticaj), isplativost
 • Plan rada u narednom periodu, koji mora da sadrži korake koji će se preduzeti da bi se nastavilo sa uspešnim radom
 • Razlog, zašto zaslužuje da dobije priznanje i osvoji nagradu

Prijava je obrazac koji sadrži sve osnovne podatke o onome ko podnosi Prijavu, i onome za koga se podnosi Prijava.

Uz Prijavu, biće dozvoljeno da se podnesu i prateći pomoćni dokumenti i materijali, koji mogu sadržati sav relevantan materijal sa kojim se potkrepljuju i dokazuju navodi zašto neko mora da bude priznat i nagrađen na godišnjem samitu.

 

Komisija za ocenu zahteva, prijava, dodelu priznanja i nagrada

 

Komisija za izbor "NAJBOLJI U SRBIJI" iz menadžmenta ljudskih resursa & menadžment talenta je sastavljena od eminentnih domaćih naučnika, teoretičara i praktičara na području upravljanja ljudskim resursima i menadžment talenta. Komisija je sastavljena od 2 doktora nauka koji su se svojim radom istakli u unapređenju nauke, 2 doktora nauka koji su se svojim radom istakli u praksi, počasnim članovima to jest dobitnicima nagrada "NAJBOLJI U SRBIJI" u kategoriji "NAJBOLJI MENADŽER/DIREKTOR LJUDSKIH RESURSA".

Imena članova Komisije se objavljuju najranije 15 dana pre svečane ceremonije dodele nagrada, kako bi se izbegli svi uticaji na komisiju i na njen rad.

Komisija će svoj rad zasnivati na unapred definisanim pravilima i kriterijumima za izbor najboljih u svim nominovanim kategorijama za godišnji samit 2020. godine.

Izbor i dodeljivanje nagrada se obavlja jednom godišnje poslednjeg vikenda novembra meseca za tekuću godinu.

Mesto dodele nagrada kao i program svečanosti se naknadno objavljuju od strane organizatora.

 

Proces izbora

 

Na osnovu primljenih zahteva i prijava do utvrđenog roka, poštujući utvrđene kriterijume i najviše profesionalno-etičke principe u radu sa poverljivim podacima, Komisija konsenzusom odabira najbolje po kategorijama za period nominovanja, o čemu na stručan i primeren način obaveštava zainteresovanu javnost.

Na izbor Komisije ne postoji pravo žalbe.