Pretraga sajta

Prijava za obuku za sticanje licence
Komore menadžera ljudskih resursa Srbije

Molimo vas da popunite sva polja označena zvezdicom.

Saglasan/na sam da Komora menadžera ljudskih resursa vrši obradu ličnih podataka (Obrada podataka za potrebe realizacije članstva a odnosi se na podatke koje sam dostavio/la prilikom elektronske prijave). Navedena obrada podataka se zasniva na legitimnom interesu Komore menadžera ljudskih resursa u cilju sprovođenja programskih aktivnosti, te se u druge svrhe isti ne mogu obrađivati.

Saglasnost dajem svojevoljno, te potvrđujem da sam upoznat/a sa pravom povlačenja saglasnosti u bilo kom trenutku, bez negativnih posledica.

Svaki prigovor na obradu navedenih ličnih podataka, bez troškova, može se prijaviti putem elektronske pošte na: kontakt@hrkomora.rs