Pretraga sajta

Komisija će razmotriti dokaze o inovacijama i doprinos kroz poboljšano zapošljavanje i poboljšano zadržavanje. Prijave bi mogle da se kreću od jednokratnih projekata u ključnim oblastima do implementacije novih politika koje pokrivaju sve aktivnosti vezane za resurse. Treba ih predstaviti u obliku studije poslovnog slučaja, podržane relevantnim metričkim podacima.

Komisija će razmotriti:

  • Inovativnost u regrutovanju i zadržavanju
  • Jasne pokazatelje zašto je strategija implementirana i kako ona ima uticaj na organizaciju
  • Kako se strategija zapošljavanja i zadržavanja povezuje sa brendom poslodavca organizacije
  • Dokaze o uspehu: kako je ojačala organizaciju

Pošaljite PRIJAVU